હોમ
તે કેવી રીતે કામ કરે
મર્ચન્ટ સ્ટોર્સ
વિતરકો
 
અમારો સંપર્ક કરો
QQdeliver.com
Head Office
2242 129th St,
College Point, NY 11356
Phone: 1-516-507-2600‬
E-mail: info@qqdeliver.com


ફોર્મ મેઇલ:
સેવાના બધા પ્રશ્નો અને પૂછપરછ માટે, નીચે આપેલ ફોર્મનો ઉપયોગ કરો. અમે તમારી વિનંતીનો જવાબ આપવા માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે કરીશું.
પૂર્ણ નામ
ફોન નંબર
ઇ મેઇલ સરનામું
સંદેશ