Nhà
Phương thức hoạt động
cửa hàng thương mại
Người giao hàng
 
Liên hệ
QQdeliver.com
Head Office
2242 129th St,
College Point, NY 11356
Phone: 1-516-507-2600‬
E-mail: info@qqdeliver.com


Mẫu thư:
Đối với tất cả các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến dịch vụ, vui lòng sử dụng mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt.
tên
Số điện thoại
Địa chỉ Email
Thông điệp